Gods Woord

Handelingen 2

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:16-21)

Laten we even alle dogma’s en alle andere theologische beredenering achterwege laten en deze verzen met een oprecht hart lezen. Wat horen we dan, wat zien we hier gebeuren?

Petrus staat op nadat de Heilige Geest heel duidelijk aanwezig is op de volgelingen van Jezus. De omstanders kunnen het zien gebeuren en verbazen zich er over. Petrus komt dan met een profetie uit Joel 2, een profetie die heel duidelijk Gods verlangen laat zien voor tenminste de joden. Het is een tekst waarin Gods betrokkenheid bij ons leven heel sterk wordt beschreven.

Het is een betrokkenheid die verder gaat dan een onzichtbare hand die ons leven leidt. Het is een betrokkenheid door een bewuste aanwezigheid in ons leven. We zien visioenen, we zien dromen en mensen zullen profeteren. En dit alles betekent dat God actief in ons leven bezig is om Zichzelf te openbaren. Want God wil ook vandaag tot ons spreken.

Profetieën zijn Zijn woorden gesproken over wat Hij zal gaan doen in ons leven. Dromen en visioenen zijn beelden die God ons geeft omdat Hij ons iets te vertellen heeft. Het probleem is dat we hier heel moeilijk alsof kunnen doen. We kunnen een mooie hoed opzetten en naar de kerkdienst gaan, we kunnen heel vroom onze ogen dicht doen en een gebed bidden, zonder dat het echt is. Maar met de beloften die God geeft in deze verzen kan dat niet.

Dit vraagt om echt geloof, geloof dat God vandaag dezelfde God is als de God die de muren van Jericho liet vallen. Echt geloof dat zeker weet dat God vandaag ook tot ons Zijn woorden wil spreken door visioenen, dromen en profetieën. God is niet uitgesproken, ook vandaag wil Hij nog tot ons spreken.

Maar de bijbel is duidelijk, het vraagt van ons een verlangen, en dat is geloof. Een verlangen dat God ook in ons leven door dromen en visioenen spreekt. We moeten ons hart openstellen voor Gods Woord.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.