Een gat in de lucht

Handelingen 2

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:16-21)

Een echte godvrezende jood moet op dat moment een gat in de lucht gesprongen zijn. Want eindelijk lijken de profetieën werkelijkheid te worden. God is Zijn verlangen die Hij door de profeten heeft voorzegd aan het uitvoeren. En dit is wat een echte jood ook verlangt, dat God met Zijn hand het volk leidt, God actief betrokken bij de geschiedenis van het volk.

En zo moeten wij als echte christenen ook verlangen naar de werken van God. Wij zijn er van overtuigd dat er een God is, dat Jezus Zijn zoon is en ga zo maar door. Maar als het er op aan komt dan is het toch even net een ander verhaal om te geloven in Gods werk vandaag in ons leven.

Maar dat is wel waarom God iets belooft, Hij wil dat wij geloven in Zijn beloften. Hij wil dat wij verlangen naar Zijn hand, Zijn werken in ons leven en dat van de kerk. En zo moeten we de profetieën ook lezen, anders heeft het helemaal geen zin om de bijbel te lezen. Als we de bijbel lezen om alleen maar een mening te vormen over hoe God in elkaar zit en wat de regels zijn voor ons leven dan missen we de werkelijke reden waarom God spreekt.

Als we de profetieën goed lezen dan zien we dat God elke keer weer Zijn kinderen laat weten dat Hij het beste met hen voor heeft. God heeft plannen voor een mooie toekomst, een toekomst vol zegeningen. Maar de vraag is geloven wij dit ook echt, is het niet iets dat we beamen omdat het nu eenmaal in de bijbel staat, maar als we voor het blok gezet worden dat het geloof er eigenlijk niet is.

Lees de beloften van God, dit is Zijn verlangen voor ons leven en het enige wat wij moeten doen is geloven. Wij moeten zeker weten dat God dit ook in ons leven wil doen. Een echte christen springt een gat in de lucht bij het horen van deze woorden, ze weten dat God echt wil werken in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.