Monthly Archives: December 2015

De aarde spreekt van Zijn glorie

Lukas 23 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De aarde spreekt van Zijn glorie

Als mens aan het kruis

Lukas 23 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 23:42-43) … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Als mens aan het kruis

Een toekomst

Lukas 23 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een toekomst

Het grootste cadeau

Lukas 23 33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het grootste cadeau

Het licht

Lukas 23 26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. 27 En een grote menigte van volk … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Het licht

Helder denken

Lukas 23 20 Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. 21 Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem. 22 Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Helder denken

Wij zijn Barabbas

Lukas 23 16 Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 17 Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. 18 Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Wij zijn Barabbas

Onze Barabbas

Lukas 23 16 Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 17 Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. 18 Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Onze Barabbas

Snode plannen

Lukas 23 13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Snode plannen

Raar verhaal

Lukas 23 8 En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Raar verhaal