Daily Archives: December 1, 2015

Gebed, het middel tegen verzoeking

Lukas 22 38 Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg. 39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gebed, het middel tegen verzoeking