Helder denken

Lukas 23

20 Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. 21 Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem. 22 Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 23 Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. 24 En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. 25 En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. (Lukas 23:20-25)

Het blijft Pilatus dwarszitten, hij wil niet betrokken zijn bij het onrecht dat hier gebeurt. Maar de mensen blijven maar aandringen en beginnen te roepen dat Jezus gekruisigd moet worden. Voor de derde keer roept hij het uit dat hij helemaal niets in Jezus kan vinden dat de dood verdient. En voor de laatste keer laat hij weten dat hij Jezus zal straffen en daarna loslaten.

De mensen beginnen nog harder te roepen, ze overschreeuwen het oordeel van Pilatus. En Pilatus weet dat hij er niets aan zal kunnen veranderen, tenzij hij zelf geweld gaat gebruiken tegen al deze mensen. Dit is wel hoe de duivel werkt, de duivel probeert met veel herrie zoveel mogelijk onzin de wereld in te gooien. Daarmee wordt de waarheid steeds verder naar de achtergrond gedrukt.

En ook hier gebeurt dat, Pilatus geeft op en geeft Jezus over aan hun wil. De misdadiger wordt vrijgelaten, maar Jezus die niets verkeerds heeft gedaan wordt veroordeeld tot de grillen van een boze menigte. Dit is niet iets exclusiefs voor de joden,  dit is de wereld, zo zit de wereld in elkaar. De waarheid zal alleen aan het licht komen als Jezus Zijn licht schijnt.

Dit moeten wij ook realiseren, de wereld mag nog zo hard schreeuwen dat religie iets persoonlijks is, het is een leugen. We mogen onszelf in een hoek gedrukt voelen omdat onze moralen te strikt zijn voor de wereld, het is een leugen. Wij moeten het licht van Jezus in ons leven laten schijnen en altijd dicht bij de waarheid blijven.

Het is na zoveel verzen wel duidelijk, Jezus is het slachtoffer van de leugens van de wereld. Jezus is misbruikt door de trots van de religieuze leiders, de trots die niet verlangt naar een waarheid, maar verlangt naar een eigen waarheid. En in die trots ging men zo ver dat men niet langer meer helder kon denken, maar zelfs de zoon van God om het leven bracht.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.