Een toekomst

Lukas 23

38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 23:33-37)

Tussen al die mensen die Jezus aan het beschimpen zijn is er een man die zich tot Jezus keert. Zelfs de andere man die daar aan het kruis hing en Jezus ook aan het bespotten was weerhield hem er niet van om in te zien dat Jezus iemand anders is.

Lukas beschrijft eerst dat er boven het hoofd van Jezus een bord hangt met daarop de reden van Zijn kruisiging. Er staat in verschillende talen geschreven dat het is omdat Hij de Koning der Joden is. De misdadigers die daar met Jezus hangen weten dit ook. En dat heeft bij de ene misdadiger tot effect dat Hij Jezus begint te bespotten.

Maar de andere misdadiger snapt er niets van, deze misdadiger is zich er nog een beetje van bewust dat er iets niet klopt. En dit is zo’n heerlijk moment waarin wij christenen ons mogen verheugen. Want dit zijn de momenten waarop mensen open staan voor een aanraking van God. Het klopt gewoon niet, wij hangen hier omdat wij werkelijk iets verkeerds hebben gedaan, maar deze Jezus heeft helemaal niets verkeerds gedaan.

Deze misdadiger is dat ene lam dat de weg even kwijt was, dat ene lam waar de Goede Herder naar op zoek ging. Dat ene lam waarvan Jezus zei dat de hemel in vreugde uitbarst op het moment dat het gevonden wordt. Als we dit moment werkelijk proberen te begrijpen dan gaat er een genade en een liefde van God voor ons open. Een genade en liefde dat ons geloof zal bepalen en verdiepen.

Hij hangt daar veroordeeld voor zijn zonden, hij krijgt wat hij verdient en kan daar niets meer aan veranderen. Maar op het laatste moment ziet hij in dat er meer is dan het kruis er is nog een toekomst. En dat is waar hij om vraagt, een toekomst dat niet bepaald wordt door zijn leven. En dat is wat hij krijgt. Halleluja, wat een heerlijk moment waarin wij onszelf kunnen verblijden. Dit is onze Heer in Wie wij ons vertrouwen hebben gelegd.

Bidt dat je werkelijk mag zien wat er hier gebeurt. Bidt dat je hart mag begrijpen hoe groots Zijn liefde en genade is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.