Daily Archives: December 23, 2015

Het licht

Lukas 23 26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. 27 En een grote menigte van volk … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Het licht