Het grootste cadeau

Lukas 23

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. (Lukas 23:33-37)

Verschillende partijen waren Jezus aan het bespotten, het volk, de leiders maar ook de soldaten gingen er in mee. Allemaal hebben ze hun eigen reden om dit te doen. De soldaten zullen het grappig hebben gevonden, zoiets zullen ze niet vaak hebben mee gemaakt dat er zoveel aandacht is voor een kruisiging. Zij weten echt niet waar ze mee bezig waren, hier hangt voor hen gewoon een andere gek die zijn verdiende loon krijgt.

Dan is daar het volk, makkelijk te beïnvloeden. Denk aan de sociale media, mensen kunnen zo snel meegetrokken worden in een bepaalde trend. Er hoeft er maar een gek wat te roepen en de rest volgt getrouw zonder dat men werkelijk weet wat men aan het doen is. Ook het volk weet niet wat ze aan het doen zijn, ze weten niet dat ze de Zoon van God aan het bespotten zijn.

Bij de religieuze leiders zouden we nog kunnen twijfelen. Het is duidelijk dat ze blind zijn, blind voor de waarheid. Ze zien alleen nog maar hun eigen positie en hun eigen trots. En blijkbaar is dat belangrijker dan het kunnen zien van de waarheid. Dus door deze trots weten zij ook niet wat ze doen als ze Jezus aan het bespotten zijn.

Het gebed dat Jezus hier uit naar de Vader is een oprecht gebed. Hij ziet deze mensen die Hem bespotten, Hij ziet hun blindheid, Hij ziet hun verdorvenheid, maar Hij ziet ook dat ze werkelijk niet zien dat Hij de Zoon van God is. Dit gebed is niet demonstratief, al zegt het ons heel veel over Wie Jezus is. Dit gebed is echt een gebed tot de Vader om hen dit moment niet aan te rekenen.

Jezus vraagt de Vader om genadig te zijn, alles wat er hier gebeurd moet de Vader niemand aanrekenen. Het kruis is compleet genade. Zelfs de mensen die hier nu staan zullen daar niet voor worden afgerekend, ze zijn al vergeven voordat Jezus het werk heeft volbracht. Wat een heerlijk gebed in deze kersttijd, een gebed waarin nog eens duidelijk wordt dat Jezus het grootste cadeau (compleet genade) is dat de wereld heeft ontvangen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.