De aarde spreekt van Zijn glorie

Lukas 23

44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 47 Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig. 48 En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. (Lukas 23:44-48)

En dan komt het meeste dramatische moment en alles er omheen schreeuwt dit moment ook uit. De natuur, de hemel, de hoofdman over honderd, de menigte, dit moment is werkelijk een goddelijk moment waar wij als mens niets aan kunnen doen. Dit moment staan we er bij en kijken er naar.

De zon werd verduisterd, het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. Niets of niemand kan dit moment tegenhouden, God spreekt, God laat hemel en aarde schudde want hier hangt Zijn Zoon. Voelen we dit moment in ons geloof, weten we dat Hij werkelijk God is met een plan.

We moeten ons realiseren dat dit Zijn schepping is, dit is Zijn verhaal, Zijn plan met ons. Wij mensen zijn Zijn schepping en onderdeel van Zijn verlangen. Zijn liefde die Hij wil uitdragen, Zijn verlangen om samen met ons te kunnen wandelen. Soms zijn we zo in onszelf gekeerd dat God een afgod wordt die we af en toe betrekken bij ons leven omdat we Hem nodig denken te hebben. Maar als er een andere oplossing is dan is dat ook oké.

Jezus geeft de geest, Hij kiest er voor om het over te geven aan de Vader. De hoofdman erkent dat Jezus rechtvaardig is. Een Romein, een soldaat die de leiding had over het kruisigen van Jezus realiseert zich dat deze Jezus daar niet hoort te hangen. En het moment zal komen dat heel de aarde zal buigen voor Jezus en erkennen dat Hij Heer en Koning is.

Kijk om je heen, laat alles tot je spreken, want dit is Zijn schepping. Luister naar wat Hij ons te zeggen heeft. Want Hij wil tot ons spreken.

2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. (Psalm 19)

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.