Monthly Archives: November 2015

Einddoel

Lukas 22 35 En Hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: Aan niets. 36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Einddoel

Goed luisteren

Lukas 22 31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Goed luisteren

Jezus bidt voor ons

Lukas 22 31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Jezus bidt voor ons

De wil van de Vader

Lukas 22 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. (Lukas … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 43 Johannes | Comments Off on De wil van de Vader

Dienende troon

Lukas 22 27 Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient. 28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dienende troon

Dienen

Lukas 22 23 En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dienen

Verraad

Lukas 22 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verraad

De beker

Lukas 22 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Lukas 22:20) Dit is niet zomaar een zin die leuk … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De beker

Brood des levens

Lukas 22 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. (Lukas 22:19) We moeten … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Brood des levens

Maaltijd

Lukas 22 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Maaltijd