Snode plannen

Lukas 23

13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt. 15 Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. 16 Ik zal Hem dan straffen en loslaten. (Lukas 23:13-16)

Pilatus is van mening dat Jezus onschuldig is. Alle beschuldigingen die de religieuze leiders over Jezus hebben geuit kan Pilatus niet terug zien in Jezus.

Bij evangelisatie denken we maar al te vaak aan het overbrengen van een bepaalde geloofsovertuiging. We willen mensen er van overtuigen dat Jezus toch echt aan het kruis is gestorven voor hun zonden. Maar wat we hier bij Pilatus zien gebeuren is echte evangelisatie. Pilatus leert Jezus kennen zoals Hij werkelijk is en daarom kan hij zeggen dat hij zich niet kan vinden in de overtuiging van de religieuze leiders.

Evangelisatie is mensen in contact brengen met Jezus, zodat mensen Jezus kunnen leren kennen zoals Hij werkelijk is. De wereld schreeuwt zijn mening over Jezus door de media, een mening die geen recht doet aan Wie Jezus werkelijk is. En wij christenen helpen daarbij ook niet echt mee, want de wereld ziet een religie die corrupt is geworden.

Pilatus is wel overtuigd, maar niet zover dat hij bereidt is om zijn eigen positie op te geven. Hij wil een compromis sluiten om de religieuze leiders toch tevreden te houden. Simpel gezegd wil hij Jezus een pak slaag geven zodat de religieuze leiders tevreden zijn en hij toch ‘trouw’ is gebleven aan zijn overtuiging.

Ook al maakt Pilatus hier een grote fout door Jezus toch te willen straffen, zijn hart is blijkbaar wel open voor de waarheid. Zijn hart is zacht genoeg om geraakt te worden door de persoon Jezus. En dat zijn de mensen waar wij in mogen investeren, dat zijn de mensen die geraakt zouden kunnen worden door de liefde van Jezus.

De wereld mag denken dat wij snode plannen hebben om mensen te indoctrineren, maar in werkelijkheid willen we dat mensen Jezus leren kennen zoals wij Hem hebben leren kennen. Want dan kunnen ze pas echte de juiste beslissing maken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.