Monthly Archives: June 2014

Groot geestelijk leven

Romeinen 15 23 Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, 24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Groot geestelijk leven

Pure motivatie

Romeinen 15 20 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. 21 Maar zoals geschreven staat: Zij aan … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Pure motivatie

Motivatie voor de verkondiging van Gods woord

Romeinen 15 17 Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 18 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Motivatie voor de verkondiging van Gods woord

Een sterke boodschap

Romeinen 15 14 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. 15 Maar … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een sterke boodschap

Blijdschap en vrede in de verheerlijking van God

Romeinen 15 10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 11 En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Blijdschap en vrede in de verheerlijking van God

Van Abraham tot ons

Romeinen 15 8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Van Abraham tot ons

Eensgezindheid

Romeinen 15 5 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Eensgezindheid

Hoe moeten we Gods woord lezen?

Romeinen 15 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. (Romeinen 15:4) Een vers dat ons naar een oprecht geloof … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Hoe moeten we Gods woord lezen?

Andermans zwakheden

Romeinen 15 1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 3 Want … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Andermans zwakheden

Een andere standaard

Romeinen 14 22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een andere standaard