Van Abraham tot ons

Romeinen 15

8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. (Romeinen 15:8-9)

De besnijdenis is het teken van het verbond dat God met Abraham had gesloten. Een verbond waarin God had beloofd om met het nageslacht van Abraham een volk te beginnen dat van Hem was. En een ieder die besneden werd behoorde tot dat volk. En dat Jezus een Dienaar is geworden van deze besnijdenis betekent dat een ieder die in Jezus is ook tot die besnijdenis behoort.

Jezus is gekomen om de besnijdenis kracht bij te zetten om zo de beloften die God aan de vaderen had gegeven te bevestigen en niet ongedaan te maken. Het verbond met Abraham is vernieuwd en versterkt, nu mogen de heidenen ook deel uitmaken van dat verbond. Door de genade en barmhartigheid van God mogen nu ook de heidenen God verheerlijken in hun leven.

En dit heeft natuurlijk met de voorgaande verzen te maken. Want daarin heeft Paulus aangegeven dat we eensgezind moeten zijn in onze verheerlijking van God. En die eensgezindheid is er ook tussen joden en heidenen. Ondanks het verschil van geschiedenis, ondanks het grote verschil van verbond, toch mogen we eensgezind zijn met de joden in hun aanbidding tot God.

Zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei dat de tijd zou komen dat het niet meer draait om waar we de Schepper van hemel en aarde aanbidden, maar hoe. Dat God Geest is en dat God op zoek is naar aanbidders in Geest en Waarheid. En daar komt de eensgezindheid samen tussen Samaritanen en Joden. Tussen Joden en Heidenen. Want de lof van God wordt overal gezongen, Hij wordt verheerlijkt in elke tong in elk land. Er zijn geen muren, die hebben wij daar neergezet, maar in de Geest van God zijn geen muren.

Laten we eensgezind God verheerlijken. Jezus kwam niet om een kerkgebouw neer te zetten. Jezus kwam om als een Dienaar van de besnijdenis hier op aarde Zijn werk te doen. En daarin werd belofte van God gedaan aan de vaderen vervult. Want nu is door Abraham de hele wereld gezegend, eensgezind.

 

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.