Een sterke boodschap

Romeinen 15

14 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. 15 Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, 16 om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. (Romeinen 15:14-16)

Christenen die het geloof niet zo serieus nemen, zijn vaak degene die zich snel beledigd voelen als er een preek wordt gegeven die terechtwijst. Het zijn juist de mensen die al bewust met het geloof bezig zijn die met dankbaarheid leringen ontvangen die terechtwijzen. Christenen die God serieus willen nemen, nemen ook Zijn woord serieus voor het leven.

Paulus is zich er van bewust dat hij een harde toon heeft aangeslagen. Een toon die kritisch is om zo een beter geloof te krijgen, een beter begrip van Gods verlangen. En natuurlijk zijn er in de gemeente van Romeinen genoeg mensen met het juiste hart die ook in staat zijn om elkaar terecht te wijzen, toch heeft Paulus deze boodschap willen geven, om toch dat extra zetje te geven dat misschien nodig is.

Paulus is zich bewust van zijn taak, een dienaar zijn van Jezus Christus. Voor Paulus gaat alles om het evangelie, het woord van God. En natuurlijk zijn er genoeg redenen voor Paulus om deze brief niet te schrijven, redenen die menselijk zijn, angst voor onbegrip en afkeuring, maar dat is niet belangrijk voor Paulus. Hij is een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen, de boodschap moet verspreid worden.

Hij wil de mensen bereiken die wel willen horen. Hij wil dat zetje geven om ons alert te houden voor de momenten dat we even afzwakken. En degene die het moet horen zal het willen horen en daarbij krijgen we de kritiek op de koop toe. Maar dat is niet belangrijk, het belangrijkste is dat de christenen die God wel serieus nemen wel dat zetje krijgen.

Zo moeten we net als Paulus altijd voor ogen hebben dat het niet draait om negatieve reacties. We hoeven er niet voor te zorgen dat onze boodschap overal even goed landt. Dat kan gewoonweg niet, Jezus sprak niet voor niets in gelijkenissen. We moeten de sterke boodschap van het evangelie niet afzwakken, maar we moeten sterk blijven in de hele boodschap. Alleen dan zullen we dat zetje kunnen geven voor die mensen die er werkelijk naar willen luisteren.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.