Een andere standaard

Romeinen 14

22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. (Romeinen 14:22-23)

Geloof is de sleutel van ons geloof. En het klinkt zo dubbelzinnig, maar beter kunnen we het niet zeggen. Zonder geloof is ons geloof helemaal niets waard. Geloof, het vertrouwen dat we hebben in God is wat ons geloof moet vormgeven. Ons vertrouwen dat we in God hebben elke dag, als we opstaan als we ons werk doen.

Wanneer we ons vertrouwen in God serieus nemen zoeken we naar de weg die God ons wil leiden. We zijn bewust bezig met Gods aanwezigheid in ons leven en Zijn verlangen voor ons handelen elke dag weer. En als dat de basis wordt voor alles wat we doen dan zal onze wandelen welbehaaglijk worden voor God. Geloof is altijd een persoonlijk vertrouwen in God op de weg die we gaan.

Daar tegenover staat de persoon die zijn eigen handelen beoordeelt op basis van wat hij/zij zelf goed vindt. Dat is ongeloof, dat is een leven geleidt door onze eigen moraal. En soms kan die moraal best goed zijn, maar het zal ons altijd op een plek brengen waar we zelf beter van worden. Het is altijd een plek waar ons handelen is doordrongen van eigen gewin.

Het voorbeeld dat Paulus geeft is van het eten waarover hij al eerder gesproken heeft. Als we vol van geloof zijn en daardoor geleid worden zullen we weten wat we moeten doen, wat we kunnen eten. Niet ons eigen goeddunken bepaalt wat we dan doen maar ons geloof. Maar op het moment dat we twijfelen, gaat het al fout, dan zijn we al veroordeeld, omdat we het niet uit geloof doen.

En Paulus doet daar nog een schepje bovenop, dat is zonde. Een geloofsleven zonder geloof is zonde, is het niet naleven van Gods verlangen. Een leven waarin we aan onszelf denken en ons doen bepalen aan de hand van ons eigen goeddunken is zonde. Het is hard, maar waar. Geloof kan niet zonder geloof. Geloof moet praktisch zijn, het moet onze morele standaard zijn, niet wat wij denken dat goed genoeg is, maar wat God denkt dat goed is.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.