Hoe moeten we Gods woord lezen?

Romeinen 15

4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. (Romeinen 15:4)

Een vers dat ons naar een oprecht geloof moet leiden. Want wat moet het woord van God met ons doen? Het moet ons kracht geven in ons geloof, het moet ons helpen om op de weg te blijven die God voor ons heeft bepaald.

Soms lezen we de bijbel zo statisch alsof het een wetboek is. Zoals een advocaat een maas wil vinden in de wet, zo proberen wij te kijken hoe we zoveel mogelijk mogen genieten zonder dat we de fout in lijken te gaan. Of we lezen de bijbel op universitair niveau, waarbij we de originele talen van de bijbel ons eigen proberen te maken zodat we schijnbaar beter de verzen kunnen begrijpen.

En nog een stap verder, we lezen de bijbel om onze eigen theologie kracht bij te zetten. De meningen over doop, drie-eenheid of tongengebed worden vanuit geselecteerde verzen precies zo neergezet zodat het dé waarheid is.

Maar dat is niet de manier van bijbellezen, dat is niet de manier om Gods woord te gebruiken. De woorden van God zijn er om ons kracht te geven in het dagelijks leven. De woorden van God zijn er om ons geloof te geven in wat God voor ons wil doen. Het zijn levende woorden die ons hart moeten raken zodat we elke keer weer sterk kunnen staan onder alle omstandigheden.

Zo moeten we de woorden van God laten leven. Het zijn niet zozeer leefregels, het zijn geloofspillen. Pillen die ons geloof kracht geven en elke aanval van leugens afketsen. Want als God zegt dat Hij voor ons zorgt dan is er geen enkele leugen die ons daar van kan scheiden.

Als we zo de bijbel leren lezen zullen we blijven groeien in de weg die we moeten gaan. Als we zo het woord van God horen, dan zijn we elke keer gesterkt en vertroost. In welke omstandigheden we ons ook bevinden het zijn Gods beloften die ons altijd weer sterk maken en kracht geven om verder te gaan.

Er zijn mensen hier in India die niet naar school zijn geweest en niet kunnen lezen, maar Gods woord beter begrijpen dan de meeste van de academische theologen. Laat dat een les zijn.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.