Blijdschap en vrede in de verheerlijking van God

Romeinen 15

10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 11 En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. 13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:10-13)

Nog even haalt Paulus wat verzen uit het oude testament aan waaruit blijkt dat God altijd de gedachte had om ook de heidenen te betrekken bij het volk Israël. De Messias zou komen om heerschappij te voeren over de heidenen. Paulus is nog steeds bezig met de eensgezindheid en dan vooral tussen de joden en de heidenen. Gods verlangen is dat beiden één zullen zijn in hun geloof.

Het geloof dat God bedoeld had voor het volk Israël is het geloof dat God ook in de heidenen wil zien. Een geloof dat God looft en verheerlijkt. Een geloof dat vertrouwt en God alle eer geeft voor het werk dat God doet. Een geloof en hoop dat ons vervult met blijdschap en vrede omdat we overvloedig vervuld zijn met hoop door de kracht van de Heilige Geest.

Dit laatste beschrijft het werkelijke geloof. Zoals de afgelopen dagen al aangegeven is geloof niet een dogma, beschreven in de mooiste boeken. Want geloof moet ons vervullen met een blijdschap en vrede, geloof is een hoop op Gods werk in ons leven. En dat was voor Abraham hetzelfde als voor ons. Daarin is niets veranderd, daarin moet een eenheid zijn tussen alle mensen die de enige Schepper van hemel en aarde wil aanbidden.

Eensgezindheid zit hem in hetzelfde doel. En dat doel is God te verheerlijken met onze mond en daden. En dan zal vers 13 werkelijkheid worden in ons leven. Dan leeft er een blijdschap en vrede in ons hart die niemand weg kan nemen. Want we zijn gericht op God in ons leven. Onvrede en bedroefdheid komen voort uit hoe wij ons voelen. Maar blijdschap komt voort uit hoe wij voor God staan en daar kan geen onvrede zijn, daar kan geen droefheid zijn. In Gods aanwezigheid is de volheid van de blijdschap.

Laat dat ons doel zijn, laten we niet langer kijken in de spiegel van hoe wij ons voelen, maar laten we God verheerlijken met ons leven. En God zal ons leven voeden met Zijn blijdschap, vrede en hoop door de kracht van Zijn Heilige Geest.

Leg je leven naast vers 13 neer en zie hoe reëel het leven in de Heilige Geest is voor jouw leven? Kom niet met excuses maar zoek naar een leven waarin je God verheerlijkt zoals Abraham dat deed. En al deze dingen zullen jouw ook ten deel vallen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.