Andermans zwakheden

Romeinen 15

1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 3 Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. (Romeinen 15:1-3)

Weleens gehoord van assertiviteitstrainingen? Mensen leren dan voor zichzelf op te komen want ze laten maar al te snel over zich heen lopen. Paulus heeft er in ieder geval nog nooit van gehoord. Volgens Hem hoe volwassener de christen, hoe meer hij/zij over zich heen laat lopen.

Een volwassen christen die leeft er niet meer voor om zichzelf te behagen, maar om de naaste te behagen. Een volwassen christen werkt er niet aan om zichzelf te positioneren, om eigen gewin of om een speciaal doel te bereiken. Een christen laat over zich lopen maar als doel de zwakheden van anderen te dragen.

Dat is precies wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En Hem volgen wij, Hij bepaalt ons leven. Als wij aan het avondmaal gaan zeggen we dat we één willen zijn met Jezus. Als we zeggen dat we Zijn discipelen zijn, betekent het dat we Hem volgen in hoe Hij leefde. En dit is hoe Hij leefde, Zijn leven opofferend voor ons die kinderachtig bezig waren/zijn met eigen lusten.

Er moet een ommekeer komen in ons denken. We moeten deze boodschap van Paulus in ons hart laten zinken en onszelf er van overtuigen dat we niet langer leven voor onszelf maar voor God. Ons leven moet nu draaien om opoffering, het is niet populair en daarom zullen alleen de mensen die werkelijk geloven in het werk van Jezus dit kunnen toepassen. Alleen de volwassen christenen die inzien dat het werk van God werkelijk vernieuwend is en werkelijk een nieuw koninkrijk heeft gebracht, zullen dit begrijpen.

We moeten niet zoeken naar hoe wij onszelf kunnen profileren, we moeten zoeken naar hoe Jezus in ons leven verheerlijkt kan worden, zoals Hij werd verheerlijkt toen Hij aan het kruis hing. Wij moeten met Jezus aan het kruis en niet langer zoeken naar onze stempel op de wereld geschiedenis, maar naar hoe wij zo onbekend mogelijk leven voor onze broeders en zusters.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.