Groot geestelijk leven

Romeinen 15

23 Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, 24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. 25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, 26 want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. (Romeinen 15:23-26)

Het plan van Paulus is anders gelopen dan hoe hij hier in gedachten had. We zien Paulus misschien als een groot apostel, maar Paulus is net als wij gewoon een mens. Een mens met een passie voor God.

Soms hemelen we mensen als Abraham, David, Elia, Luther, Wesley of welke geloofsheld zo op, dat we er niet meer bij kunnen komen. Maar het zijn allemaal stuk voor stuk gewoon mensen, het enige is dat ze God meer ruimte gaven in hun leven. En dat is niets om trots op te zijn, omdat het geen verdienste is maar gewoon simpel geloof in wat God kan doen.

Paulus had een verlangen, een menselijk verlangen, maar God is een weg gegaan waardoor hij wel in Rome is uitgekomen, maar niet op de manier die hij voor ogen had. Is dat een falen? In onze ogen misschien wel, we hebben niet kunnen bereiken wat we zouden willen bereiken, maar voor Paulus is het geen falen, het is altijd God die Zijn werk doet door Hem. En dat is ook de boodschap uit de voorgaande verzen. Alles wat Paulus wil doen is Gods heerlijkheid verkondigen, Gods openbaring in zijn leven uitdragen.

Paulus heeft een verlangen, een verlangen dat alles met het lichaam van Christus te maken heeft. En zo moeten wij ook dat verlangen hebben, voor het koninkrijk van God. Een passie om God te prijzen in ons leven. En dat hoeft niet gelijk te betekenen als God een andere weg inslaat dat we fout zaten. God kijkt naar ons verlangen en vervult ons verlangen, op Zijn manier.

Laten we gewoon mensen zijn net als Paulus. Het was geen superieur geestelijk leven dat hij had, hij was mens net zoals jij en ik. Maar hij had een verlangen dat alles met Gods heerlijkheid te maken had en daar kan God niet omheen, dat is geloof. Laten we net als Paulus vol Zijn van wat God wil doen in ons leven en ons dan laten leiden door Zijn leiding. Onze plannen kunnen zo mooi zijn, maar God kijkt niet naar de letter van ons gebed maar kijkt naar het hart achter elk gebed. Laten we zo verlangen, laten we zo vol van passie zijn.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.