Monthly Archives: July 2014

Gods beloften bezongen

Lukas 1 54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. (Lukas 1:54-55) Het lied dat Maria zong kwam … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods beloften bezongen

Hoogmoedige en nederige

Lukas 1 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hoogmoedige en nederige

Vrezen?

Lukas 1 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. (Lukas 1:50) God vrezen betekent niet dat we bang voor Hem zijn. God vrezen is net als de vrees voor mensen, want dan vragen we … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Vrezen?

Lofzang van Maria

Lukas 1 46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Lofzang van Maria

Geloof is de sleutel voor God

Lukas 1 45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. (Lukas 1:39-45) Geloof is de sleutel in onze relatie met God. Het is geloof wat God van … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof is de sleutel voor God

Werkelijk geluk

Lukas 1 41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Werkelijk geluk

Het is geen kerstverhaal

Lukas 1 39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 41 En toen Elizabet de groet van Maria … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het is geen kerstverhaal

Dienares van de Heere

Lukas 1 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:38) Welk normaal mens zou dit vandaag de dag nog zeggen. We hebben het zo … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dienares van de Heere

Puzzelstukje

Lukas 1 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Puzzelstukje

De ingreep

Lukas 1 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De ingreep