Pure motivatie

Romeinen 15

20 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. 21 Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. 22 Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. (Romeinen 15:20-22)

Hoe moeten we Paulus zijn verdediging zien? Wat wil hij bereiken? Is hij bang dat mensen slecht over hem praten, een slecht beeld van hem krijgen? Paulus is zichzelf in ieder geval aan het verdedigen en wat zijn motivatie is zullen we nooit weten. Maar als we van de gangbare mens uitgaan dan zal het duidelijk om een charmeoffensief gaan.

Maar als het nu hier om pure motivatie gaat, een motivatie die alleen God wil dienen dan geeft het ons inzicht in hoe wij moeten staan in het leven. En laten we daarom deze verzen zo lezen, zodat we leren om het evangelie te verspreiden met een puur hart.

Het ging Paulus niet om trots of erkenning. Zeker als een apostel die niet met Jezus is opgetrokken zou hij nog weleens buiten de boot kunnen vallen. Maar erkenning was niet belangrijk voor hem, het ging hem om het evangelie. Hij wilde zelfs niet op andermans werk bouwen, het liefst gewoon nieuw gebied waar het evangelie nog niet is aangekomen.

Zo moeten we in het lichaam van Christus staan. Dat betekent niet dat we Paulus er in moeten volgen niet op andermans werk te bouwen, maar het betekent dat we niet jaloers moeten zijn of verlangen naar erkenning. Het gaat er niet om dat wij onze christelijke organisatie op de rails krijgen, dat wij een naam krijgen voor onszelf. Het gaat er niet om dat we tot doel hebben om zoveel mogelijk zieltjes te redden en daar een aantal aan vastplakken.

Het gaat om een pure motivatie die niet uit jaloezie werkt of uit een drang om zichzelf te bewijzen, maar die werkt vanuit het verlangen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Christus. Een verlangen dat alleen God wil dienen en verheerlijken met zijn leven.

En dat is de motivatie van Paulus. Er is niets anders dat hem motiveert dan de liefde die Hij heeft voor God. En dat kunnen we lezen in deze woorden. Waarom ben jij christen? Waarom deel jij het evangelie met anderen?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.