Monthly Archives: February 2013

Een rijke en het koninkrijk van God

Jakobus 2 5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Een rijke en het koninkrijk van God

Gelijkheid

Jakobus 2 1 Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 2 Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Gelijkheid

Godsdienst

Jakobus 1 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Godsdienst

De volmaakte wet

Jakobus 1 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on De volmaakte wet

Dom

Jakobus 1 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Dom

Praktisch je geloof leven

Jakobus 1 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Praktisch je geloof leven

Traag om te spreken

Jakobus 1 19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. (Jakobus 1:19-20) Op … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Traag om te spreken

Dwaal niet

Jakobus 1 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. 16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Dwaal niet

Verzoekingen

Jakobus 1 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Verzoekingen

De Kroon van het leven

Jakobus 1 12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jakobus 1:12) In de voorgaande verzen beschreef … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on De Kroon van het leven