Een rijke en het koninkrijk van God

Jakobus 2

5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? 7 Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen? (Jakobus 2:5-7)

Jakobus laat het er niet bij zitten, hij wil dit punt duidelijk hebben bij zijn lezers. Deze boodschap is de praktijk van de woorden van Johannes: ‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.

De wereld en zijn verlangen is egoïstisch. Men is er op gericht om zichzelf te verheffen boven al het andere en dan in de eerste plaats boven God. Ze hebben God niet nodig en willen God niet nodig hebben. Ze hebben een duistere visie waar ze alles voor over hebben.

Wat gebeurt er als we hier vrienden mee worden? Ze zullen ons gebruiken en wij zullen worden meegetrokken in hun verlangens. En als we niet mee kunnen gaan zal het tegen ons worden gebruikt. Zij zijn juist degene die ons zullen vervolgen.

Jezus liet ons al weten dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen en dit is de reden. De rijken hebben hier genoeg en hebben God niet nodig. Het zijn de rijken die een wereld creëren van gemak en egoïsme. Hoezeer ze ook hun best doen met goede doelen, het feit is dat ze God uit willen schakelen in hun leven en het liefst in de hele wereld. En dat kunnen we zien in het bijbelboek Openbaring, daar zien we dat de wereld Jezus vervloekt als Hij Zichzelf openbaart.

Jezus is gekomen voor de mensen die Hem nodig hebben. Want dat is alles wat Hij wil, mensen die vertrouwen op Hem in hun leven. De Vader wil er voor ons zijn en voor ons zorgen. En dat zijn dus ook de mensen waar wij ons op moeten richten. Zij zijn belangrijk, zij zijn het waar het hart van de Vader vol van is. En ons hart?

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.