De volmaakte wet

Jakobus 1

25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. (Jakobus 1:25-27)

Het is zo mooi om van David te horen dat hij zich verheugt in de wet van God. Hij denkt over de wet na, zelfs als hij ‘s nachts op bed ligt. En de reden is omdat David heeft begrepen hoe mooi de wet is. We kunnen wel zeggen dat de wet goed is, maar als we er ons niet werkelijk in verheugen dan mag de wet wel goed zijn, maar niet voor ons persoonlijk.

De volmaakte wet, als wij ons er in verdiepen, dan komen we er achter dat die echt perfect is. Het is een wet van vrijheid. En dat is niet het gevoel dat de duivel ons geeft bij de wet. Maar als wij werkelijk kunnen kiezen om de volmaakte wet te gehoorzamen zullen we ervaren hoeveel vrijheid er in de wet is.

Net als David kunnen we jubelen over het hart van God dat duidelijk wordt in de wet. Zijn verlangen dat wij als broeders en zusters in vrede leven met elkaar. Zijn liefde ligt in de wet en liefde is vrijheid en niet andersom.

Wij moeten ons realiseren dat echt geluk hem zit in het tot ons recht komen als mens. Het woord ‘zalig’ klinkt oud-bollig, maar het is op een plek komen waar wij de vrijheid in God intens beleven. Zalig zijn is compleet bevrijd zijn, compleet in vreugde leven. Als we dat ervaren dan kan geen enkele andere ervaring dit overstijgen.

Als wij ons verdiepen in het hart van God en er naar gaan wandelen zullen wij deze zaligheid vinden in dit leven. Hoe ver van je bed dit nu ook afstaat, neem het serieus. Neem het verlangen van God voor ons leven dat Hij in de volmaakte wet heeft gelegd serieus voor jouw praktisch leven. Dit zal jou een nieuw leven geven, een leven waarin je niet slaafs regels moet volgen, maar een leven waarin je in vreugde verlangt om te luisteren naar Zijn hart.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.