Verzoekingen

Jakobus 1

13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. (Jakobus 1:13-15)

God wil weten of ons geloof echt is, Hij wil weten of wij werkelijk op Hem vertrouwen. En dat kan alleen door ons voor keuzes te zetten waarin we voor Hem moeten kiezen.  Zoals Abraham werd getest door het offer dat hij moest brengen, zo wil God weten van ons of wij werkelijk op Hem willen bouwen in ons leven.

Wat God niet doet is ons verzoeken met het kwade. God heeft er geen verlangen naar dat wij vallen in zonde. Wij kunnen God nooit de schuld geven van de zonden die wij doen. De verzoekingen die wij krijgen komen van onze begeerte. De begeerte in ons leven verlangt naar die dingen die uiteindelijk maar een beloning hebben en dat is de dood.

De begeerte die in ons leeft wil ons meesleuren naar een leven van zonden. En als wij die begeerte de ruimte geven in ons leven dan bevruchten wij deze begeerte. Dat betekent dat we deze begeerte ruimte geven om te volgroeien. En wanneer dat gebeurt komt de zonde en als die volgroeid is, is er maar één beloning en dat is de dood. En daar is God niet op uit.

God verlangt er naar dat wij juist groeien in volharding. De lessen die op ons pad komen zijn er niet om te falen, maar zijn er juist om te groeien. Want elke keer komen we voor deze keuze te staan, vertrouw ik op de Vader of niet.

God is niet de bron van de zonde, de zonde is geboren uit een afwezigheid van God. De begeerte die in ons leeft is geen geschapen begeerte, maar een begeerte die is gegroeid door de afwezigheid van God. En die begeerte moeten we links laten liggen, het verlangen om te zondigen moeten we afwijzen en nu moeten we verder gaan in onze groei in ons geloof.

Laat de zonde niet groeien in je leven. Een kamerplant die je geen water geeft gaat vanzelf dood. Als je de begeerte niet voedt, sterft het vanzelf af. God is niet de bron, de afwezigheid, maak daarom de keuze voor God. Kies om op Hem te vertrouwen.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.