Monthly Archives: March 2013

Ja ja

Jakobus 5 12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Ja ja

Leren van onze grote voorbeeld

Jakobus 5 10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. 11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Leren van onze grote voorbeeld

De komst van de Heere is nabij

Jakobus 5 7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on De komst van de Heere is nabij

Geld

Jakobus 5 4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Geld

Rijkdom verroest

Jakobus 5 1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Rijkdom verroest

In God roemen

Jakobus 4 16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. (Jakobus 4:16) Nu we aan het einde gekomen zijn van hoofdstuk 4 wil ik nog een keer kijken naar het hele hoofdstuk. Hoofdstuk 4 wil … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on In God roemen

Zelf doen

Jakobus 4 15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 17 Wie … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Zelf doen

Deo Volente

Jakobus 4 13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Deo Volente

Kwaadspreken

Jakobus 4 10 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. 11 Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Kwaadspreken

God zal u verhogen

Jakobus 4 9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. (Jakobus 4:9-10) Sommige christenen blijven hun … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on God zal u verhogen