Praktisch je geloof leven

Jakobus 1

21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. (Jakobus 1:21-22)

Jakobus is praktisch in zijn onderwijs. Zijn lessen zijn er op gericht dat ons vertrouwen in God een praktisch weg vindt in ons leven. Vanaf het begin van zijn brief wil hij dat we ons verheugen in God in alle omstandigheden. In alles moeten wij ons laten leiden door ons geloof in Jezus.

Daarom moeten we ten eerste alle vuilheid uit ons leven afleggen. Bewust durven te kijken naar ons leven in de spiegel van ons geloof en daar voeten aan geven. De gedachte dat Jezus al onze zonden afwast heeft veel christenen lui gemaakt. Het gevecht tegen de zonde stopt niet als we christen worden, het wordt makkelijk gemaakt door de kracht van God die in ons leeft.

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Als de Geest van God in ons leven is, ontvangen wij Gods verlangen. In ons leeft het verlangen van God waardoor wij weten hoe wij mogen leven voor Hem. Wij moeten volgens het vers in Romeinen ons dus niet langer laten leiden door de wereld, maar door het woord dat wij hebben ontvangen van God. Zijn verlangen dat Hij heeft geopenbaard.

Het woord moet ons daders van het geloof maken. We moeten ons leven voegen naar de woorden van God. Niet alleen elke zondag er naar luisteren, maar er 24 uur per dag praktisch mee bezig zijn in ons leven. En dan gaat het niet om gedetailleerde wat-mag-wel-of-niet problemen, maar gewoon de motieven van ons hart in onze daden van elke dagen.

Als je christen bent moet je daar actief aan werken. Actief moet je God je leven laten veranderen. Actief zoeken naar het koninkrijk van God in jouw leven. En dat maakt deze brief zo praktisch en realistisch. Wij moeten hier naar zoeken. De wereld zal ons vertellen dat het saai wordt, maar onze ervaring zal ons vertellen dat het vol is van Zijn Heiligheid.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.