Traag om te spreken

Jakobus 1

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. (Jakobus 1:19-20)

Op de redactie van een tv-show worden de gasten gescreend naar hun vermogen om goed te kletsen. Ze hebben niets aan iemand die daar alleen maar zit om te luisteren. Het is saai en er komt niets controversieel op tafel. Het liefst twee welbespraakte mensen met totaal tegenovergestelde meningen.

Waarom moeten wij als christenen dan zo saai zijn, waarom moeten wij onze mond overal bij houden? Mogen wij onze mening niet geven?

Als we het nu eens van Gods kant bekijken. Zijn verlangen is dat wij in vrede met elkaar wandelen. Zijn verlangen is dat wij elkaar lief hebben en elkaar opbouwen. En dat kan alleen als we de ander liefhebben zoals wij onszelf liefhebben. Alleen dit zal vreugde bij God geven. Alleen dit zal Zijn rechtvaardigheid in ons doen openbaren.

En als dit saai klinkt dan durf ik je te vertellen dat je dit nog nooit hebt ervaren. De rechtvaardigheid van God in ons geopenbaard is een leven in vrede en rust. Dit overstijgt discussies waarin we ons gelijk willen halen. Het overwinnen van onze tong geeft ons een vrede in ons hart.

We moeten traag zijn in het spreken en traag zijn tot toorn. Weloverwogen ons leven leven. Bewust zijn in wat wij doen en zeggen, zodat we Gods rechtvaardigheid uitnodigen in ons leven. Dat is bewust worden van Zijn liefde in ons leven.

Wij leven werkelijk in een heel ander koninkrijk. Een koninkrijk waar de rechtvaardigheid van God wordt verheerlijkt. Onze motivatie is niet langer ons eigen belang, onze motivatie is Zijn rechtvaardigheid in ons leven.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.