Monthly Archives: January 2013

Water en bloed

1 Johannes 5 6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Water en bloed

Gods getuigenis

1 Johannes 5 6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Gods getuigenis

Ons geloof in Jezus

1 Johannes 5 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Ons geloof in Jezus

Leven met God is geen last

1 Johannes 5 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij dat wij de … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Leven met God is geen last

Assertief en liefde?

1 Johannes 4 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Assertief en liefde?

Liefde zonder angst

1 Johannes 4 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Liefde zonder angst

Mysticus

1 Johannes 4 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Mysticus

Het bewijs van Gods bestaan

1 Johannes 4 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Het bewijs van Gods bestaan

Groeien in liefde

1 Johannes 4 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 49 Efeze, 62 1 Johannes | Comments Off on Groeien in liefde

Geliefden

1 Johannes 4 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:7-8) Nu … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Geliefden