Dwaal niet

Jakobus 1

15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. 16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. (Jakobus 1:15-18)

Vers 16! Dwaal niet! Neem je verantwoordelijkheid en volg de waarheid. Laat je niet afleiden door een excuus te verzinnen voor je zonden, want uiteindelijk is de beloning daarvan altijd de dood. Want als wij proberen een excuus te verzinnen, dwalen wij.

God verlangt er naar dat wij niet zondigen. Zijn doel zal nooit zijn dat wij meer zondigen, maar Zijn doel is dat wij zonder zonden zijn. God is goed en wat Hij doet in ons leven is er niet om ons leven slechter te maken, maar Hij overlaadt ons met goede gaven.

Vanaf het begin van dit hoofdstuk heeft Jakobus ons willen sterken in onze volharding. Jakobus heeft willen laten zien dat onze omstandigheden er niet zijn om ons te ontmoedigen, maar ze zijn er voor onze groei in Hem. De moeilijkheden en de problemen moeten er voor zorgen dat we dieper in de armen van God wonen.

Maar nu moeten we niet gaan dwalen door God de schuld te geven van ons falen. En hier openbaart Jakobus een karakter van God. Want God wil ons overladen met Zijn goedheid, met Zijn licht. En daar zal God nooit van afwijken, God verandert niet zoals een schaduw zich verplaatst. God is altijd dezelfde en Zijn wil is dat wij overwinnaars zijn in alle omstandigheden.

En dit is zo belangrijk voor ons geloof. Als wij weten wat Gods motivatie is voor ons leven, mogen we op Hem vertrouwen. In alle omstandigheden moeten wij ons er van bewust zijn dat God altijd dezelfde is, in goede dagen en in kwade dagen. En in alle omstandigheden heeft Hij maar een doel en dat is ons overladen met goede gaven. Gaven van kracht, gaven van genezing, gaven van vrede.

Dwaal niet, maar vertrouw op onze Vader. Vertrouw op Hem die je in alle omstandigheden dichter bij Zijn troon wil brengen. Zijn verlangen is niet onze dood, daar zorgt de zonde zelf wel voor, Zijn verlangen is ons leven, hier en nu.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.