Daily Archives: February 28, 2013

Een rijke en het koninkrijk van God

Jakobus 2 5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Een rijke en het koninkrijk van God