Volgen in liefde

Johannes 13

33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen. 34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:33-35)

Wij hebben een God van liefde. God is liefde. Alles wat er straks overblijft is de liefde. Geloof en hoop zullen verdwijnen maar de liefde zal altijd blijven. God die ons dient, God die voor ons zorgt, God die niet zal opgeven om ons het beste te geven in ons leven. God is liefde.

En daar mogen wij bij horen, in dit koninkrijk mogen wij leven. En Jezus zegt hier, het bewijs dat wij in dit koninkrijk leven is als wij hetzelfde doen als de Vader. Als wij elkaar dienen, als ons hart niet oordeelt maar lief heeft.

Elkaar lief hebben moet de kern van onze kerk zijn. Het is niet de preek, het is niet het avondmaal, het is niet de tijd van aanbidding, het is de liefde die wij voor elkaar moeten hebben. Niet de liefde zoals de wereld dat ziet, maar de liefde die Jezus hier heeft laten zien aan Zijn discipelen. De liefde die zichzelf wegcijfert voor de ander.

Het is niet populair, het voelt misschien wel vreemd. We zijn zover afgedreven van de werkelijke kern van ons leven. We vechten zo hard om te kunnen overwinnen in deze moeilijke maatschappij. We vechten zodat men niet over ons heen wandelt. Maar we vergeten dat dat niet ons doel is.

We zijn volgelingen van Jezus en we mogen elkaar lief hebben. Zoals Jezus ons lief heeft, zo moeten we Hem en elkaar lief hebben. Laten we Hem echt volgen in Zijn liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.