Logica

Johannes 14

8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. (Johannes 14:8-11)

Het kwartje wil maar niet vallen bij de discipelen. Ze zijn waarschijnlijk opgevoed met een God die ver weg is, die aanbeden wordt op maar een plek. Dat God overal is, weten ze wel, maar praktisch kunnen ze dat niet begrijpen. Ze zien niet dat de Vader leeft in Jezus en dat de Vader Zich in Jezus openbaart aan de wereld.

Het is simpele logica. De Vader is in Jezus en Jezus is in de Vader. Ze zijn een, Jezus doet de werken van de Vader. En een ieder die in Jezus is, die zal precies dezelfde werken doen. Die zal ook leven in Jezus en Jezus in hem. Er is een eenheid die moet ontstaan tussen onze geest en de Geest van God. Die eenheid zal ons bevrijden en vullen met de heerlijkheid van God.

En als dit dan nog te moeilijk is om te begrijpen, wijst Jezus de discipelen op de werken die Hij doet. Dat zijn niet de werken van een man die op zoek is naar de aardse dingen, dit zijn de werken van God zelf. De wonderen, de genezingen, het lijden, de liefde, allemaal daden die de Vader openbaren aan de wereld.

Hier ligt de sleutel voor ons leven in God. Want zoals Jezus hier op aarde wandelde en de werken van de Vader deed, zo kunnen wij ook wandelen. Als wij in Jezus leven en Hij in ons. Niet dat wij geen controle meer hebben over ons eigen leven, maar dat we juist in liefde met Jezus gaan wandelen. En dat is de keuze die we hebben als we christen worden, dan begint er een leven waarin Jezus in mij is en ik in Hem.

God openbaart Zich in ons. En dat moeten we leren zien. Het is logica, God is goed en Zijn werken openbaren zich in ons. Zijn werken werden geopenbaard in Jezus. Zo leren we God kennen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.