Afhankelijkheid

Johannes 13

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen. 37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven. 38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben. (Johannes 13:36-38)

Afhankelijkheid is de sleutel. Niet onze passie voor Jezus, niet onze liefde voor God, niet ons verlangen naar heiligheid, maar afhankelijkheid brengt ons dichterbij.

In onze kerken wordt vaak gesproken over de onmogelijkheid van ons mensen om dicht bij God te komen, om heilig te zijn in eigen kracht. Sommige mensen worden moe van deze negatieve kijk op ons geloof, ze proberen het zelf. Dit is de Petrus reactie. ‘Ik hou van Jezus en daarom wil ik alles voor Hem doen.’

Petrus is tot alles bereidt, hij wil Jezus volgen tot in de dood. Jezus is alles voor Hem, maar Jezus wil dit breken. Want als het ergens fout gaat is het als wij zoveel van Jezus denken te houden dat we Hem willen gaan helpen. Het is geen overmoed, het is vals vertrouwen in eigen kracht. Het is dezelfde leugen die satan aan Eva vertelde, je kunt het zelf doen.

Natuurlijk is een passieve houding waarin we ons neerleggen bij ons lot als zondige mensen ook niet het antwoord. Het antwoord ligt in het afhankelijk zijn van Jezus. Hij moet in ons geopenbaard worden om ons leven te vernieuwen zodat Hij ons leven leidt.

Petrus wordt gebroken door zijn eigen vlees, hij zal worden teleurgesteld in zichzelf. En Jezus weet dit en laat Petrus weten wat er zal gebeuren. En dat is weer de liefde van Jezus voor ons. Jezus weet het, niet omdat Hij een almachtig God is, maar omdat Hij van Petrus houdt. Jezus weet dat zonder Hem Petrus niets kan doen en dat zal hij moeten leren.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.