De werken van Jezus

Johannes 14

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader 13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14:12-14)

In de evangelische gemeenten worden deze teksten nog wel eens aangehaald alsof wij ook mensen kunnen genezen. In de meer traditionele kerken zul je deze teksten meer in de context van de apostelen horen. Het is moeilijk om deze teksten op onszelf toe te passen, kunnen wij werken doen, groter dan dat Jezus heeft gedaan?

Wat zijn de werken van Jezus? Jezus bracht het goede nieuws naar de mensen, zodat zij de waarheid konden weten en er door bevrijdt werden. Maar Jezus kwam ook om te genezen, de mensen te bevrijden van hun ziekten. Beide werken die de discipelen ook hebben gedaan. De discipelen hebben Jezus en de Vader verheerlijkt door Jezus hierin te volgen.

Maar in het begin van hoofdstuk 13 liet Jezus het belangrijkste werk zien, het dienen. Jezus waste de voeten van Zijn discipelen om te laten zien wat zij moeten doen. Jezus kwam niet om gediend te worden maar om te dienen. Het is het werk dat de Vader van Hem verlangt en Jezus verlangt het van hen die Hem volgen.

Wanneer Jezus hier spreekt over Zijn werken, dan heeft Hij het niet puur over wonderen en genezingen, Hij heeft het over ons hele leven. De werken van liefde, de werken van trouw, de werken die zijn tot verheerlijking van de Vader.

In die werken kunnen wij niet kiezen. Wij kunnen niet doen alsof we alleen de werken van dienen doen, maar niet de werken van wonderen. Als wij Jezus hierin volgen dan doen wij alle werken, groter dan dat van Jezus. Want de Vader doet Zijn werken door ons. De Vader heeft ruim baan om alles te doen in ons leven wat Zijn verlangen is, ook de genezingen en wonderen.

Maar als wij alleen de nadruk leggen op de wonderen en genezingen, maken we precies dezelfde fout. Het is ons hele leven waarmee wij de werken van Jezus doen. Het is een leven met God, in het dienen, in het prijzen, in het spreken en het genezen. De weg is open voor een heel met Jezus en Zijn werken.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.