Jezus kennen

Johannes 14

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. (Johannes 14:4-7)

Het is belangrijk hoe wij luisteren naar de woorden van Jezus. De discipelen hadden het kunnen weten, ze hadden alles kunnen begrijpen. Maar ze luisteren verkeerd, ze luisteren met een werelds oor. Jezus is op een reis die de hele wereld zal bevrijden van het kwaad, en het enige wat de discipelen hoeven te doen is daarop te vertrouwen.

In vers 7 krijgen de discipelen het verwijt dat ze Jezus niet goed genoeg kennen. Als ze Jezus hadden leren kennen, als ze gericht waren geweest op Jezus dan hadden ze het kunnen begrijpen. Dan hadden ze de Vader leren kennen en Zijn verlangens. Jezus laat zien dat de weg open is om God te kennen, niet langer hoeven ze meer in het duister te tasten maar kunnen ze Hem zien.

De discipelen konden het weten, maar weten wij het wel? Weten wij hoe we Jezus kunnen volgen, weten wij welke weg Jezus met ons leven gaat? Hoe luisteren wij naar de woorden die Jezus vandaag nog spreekt tot ons. Luisteren we met wereldse oren, wat Zijn plan is met ons leven?

Als we zo luisteren dan proberen we het werk van Jezus in die context te zien. Succes, luxe, vrijheid, respect, enz. Allemaal dingen die met deze wereld te maken hebben. Maar als we gaan luisteren met een open houding, kunnen we alles begrijpen. Met deze houding verlangen we er naar om Jezus te leren kennen zoals Hij echt is en niet langer Hem te zien door een verkleurde bril.

Wil je Jezus echt leren kennen als de weg, de waarheid en het leven? Dan moet je Hem echt leren kennen. Er is geen theologie achter deze woorden, het zijn woorden van een relatie met Hem. Alleen als we Hem werkelijk willen leren kennen zullen we Hem kennen als de weg, de waarheid en het leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.