De Trooster

Johannes 14

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:15-17)

In het bijbel boek Efeze noemt Paulus de Heilige Geest een zegel van wat komen gaat. Deze bewoording is zo sterk en laat zien wat Jezus hier bedoelt. Dit is het bewijs van de waarheid, een ervaring die we niet kunnen ontkennen, maar waar we mee kunnen leven. Dit is geen theologie waarover we kunnen discussiëren, dit is de Geest van God die in ons komt wonen.

Als wij Jezus werkelijk willen volgen zullen wij deze trooster ontvangen, de Geest die als een vriend met ons zal leven. Deze Geest zal bij ons blijven tot in der eeuwigheid. En deze Geest zal ons altijd de waarheid openbaren. Zo kunnen wij in de waarheid blijven door afhankelijk te zijn van de Heilige Geest.

Geen enkel ander geloof heeft dit bewijs van God. En de wereld kan dit bewijs ook nooit zien, alleen zij die Jezus volgen met heel hun leven. Zij zullen de Geest zien en kennen. Zij zullen weten hoe ze in contact kunnen komen, kunnen leven met de Geest van God.

Het is goed om hier een tijd over na te denken en te bidden. Zoek naar de weg om vervuld te zijn met de Geest van God. Het idee dat we automatisch vervuld zijn zonder dat we er ooit iets van gezien hebben is een leugen. Aan de andere kant is het ook niet ingewikkeld, het is simpel, het is verlangen van God.

Als wij serieus zijn in ons geloof, Jezus noemt dat Hem lief hebben, dan zullen we de Geest ontvangen. Dan hebben we een kracht in ons leven die we kennen en begrijpen. We leven dan samen in Zijn kracht.

De wereld kan dit niet zien. Zij zien een vroom en saai geloof, maar wat wij zien is een Geest van waarheid en liefde die in ons woont en ons bevrijdt. Wat een God hebben wij dat Hij ons zo lief heeft dat Hij ons alles geeft. Dank U Vader.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.