Vragen

Johannes 14

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader 13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14:12-14)

Waar vroeg Jezus om, als Hij bad tot de Vader? Jezus bad dat God zou verheerlijkt zijn in Zijn leven. Als Hij wonderen deed, wilde Hij dat de Vader werd verheerlijkt in Hem, God zou moeten worden geopenbaard in Hem zoals God werkelijk is.

Gebed is een verlangen, niet slechts wat regeltjes die we prevelen. Gebed is vragen om hulp in ons leven, in onze verlangens. Weinig gebed is arrogant, het laat zien dat we het eigen leven in onze hand hebben en dat we onszelf willen verheerlijken. We willen onszelf op de kaart zetten als mensen die iets bereiken.

Gebed is afhankelijk zijn, gebed is God verheerlijken in ons leven. Want dan God werken in ons leven en wordt Zijn heerlijkheid in ons geopenbaard. We vragen Jezus om Zijn heerlijkheid in ons te openbaren, zodat in Jezus de heerlijkheid van God Zijn volheid bereikt.

God wil Zich in Jezus openbaren als de Vader van ons leven. De Vader wil in ons leven als de God die ons liefheeft en voor ons zorgt. Wij kunnen het leven aan, op de weg die we gaan met Jezus, als we er maar om vragen.

Als je bang bent dat we deze belofte van Jezus misbruiken en je daarom deze belofte maar niet wil accepteren voor jouw leven, bega je een grote fout. Deze belofte is er voor ons, niet dat wij krijgen wat we maar willen, maar dat Jezus wordt verheerlijkt in ons leven. Vraag en Jezus zal je antwoorden, altijd, het is Zijn eer.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.