Monthly Archives: April 2012

De Goede Herder

Johannes 10 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De Goede Herder

De deur

Johannes 10 6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De deur

Door de duivel gebruikt

Johannes 10 6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Door de duivel gebruikt

Zijn stem

Johannes 10 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zijn stem

Heb ik gelijk?

Johannes 9 39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. 40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Heb ik gelijk?

Geloven in de praktijk

Johannes 9 34 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. 35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geloven in de praktijk

Simpele analyse

Johannes 9 30 De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij toch mijn ogen geopend heeft. 31 Wij weten toch dat God niet naar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Simpele analyse

Cynisch

Johannes 9 26 En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Cynisch

Sociale druk

Johannes 9 22 Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. 23 Daarom zeiden … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Sociale druk

God geneest

Johannes 9 17 Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. 18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on God geneest