Geloven in de praktijk

Johannes 9

34 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. 35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 37 En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. 38 En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. (Johannes 9:34-38)

De man die Jezus van zijn blindheid had genezen heeft al aardig wat geloof laten zien. De joodse leiders mogen dan wel gelijk hebben dat hij helemaal geen onderwijs heeft gehad en in zonde geboren is, maar dat betekend niet dat hij geen geloof kan hebben. Geloof is niet afhankelijk van grote theologische kennis, geloof is afhankelijk van ons beeld van God de Vader.

Zo simpel is het. Het is niet avondenlang discussiëren over een bijbelgedeelte waardoor ons geloof gaat groeien, het is ons dagelijks leven waarin we moeten vertrouwen op God. En dit geloof zorgde er voor dat deze man uit de synagoge werd geworpen. Hij wist dat God goed is en Hem de eer toekomt voor zijn genezing. Daardoor erkende hij ook dat Jezus door God gezonden was.

De man had Jezus nog nooit gezien en nu komt Jezus nog een keer bij hem om Zichzelf te openbaren als de Zoon van God. En het heeft niet veel nodig om deze man te overtuigen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Dat komt omdat de man al een heel eind in het geloof was en alleen maar in de juiste richting geduwd moest worden.

Het contrast tussen de joodse leiders en deze man is zo duidelijk. Deze man is blind geboren en heeft nooit het woord van God kunnen lezen. De joodse leiders besteden grote delen van hun leven aan het lezen van het woord van God. Deze man heeft geen goed onderwijs gehad, alles wat hij deed was bedelen voor zijn eigen onderhoud. De joodse leiders waren volwassen mannen die goed voor zichzelf konden zorgen.

En toch is het deze man die in zijn leven geleerd heeft om op God te vertrouwen. Hij moest wel op God vertrouwen, Hij was van Hem afhankelijk. In het leven heeft Hij geleerd om op God te zien ook al was hij blind. En als hij uiteindelijk kan zien, dan ziet hij de Zoon van God. Dit is geloof.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.