Sociale druk

Johannes 9

22 Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. 23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf. 24 Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. (Johannes 9:22-25)

We zouden blij kunnen zijn dat we in een land wonen waar we vrij onze religie mogen uiten. In andere landen is men niet vrij om het geloof te belijden zoals wij dat kunnen. En toch denk ik dat we niet zo vrij zijn als wij denken. De christenvervolging in andere landen is misschien wreed, maar de christenvervolging in ons land is subtiel. Het is een christenvervolging zoals het in deze verzen wordt laten zien.

De sociale druk in Nederland is erg sterk. Ons denken wordt in de eerste plaats denk ik niet bepaald door het moraal van de bijbel maar door het moraal dat wordt opgelegd in de maatschappij. Het moraal van het elkaar ‘respecteren’ staat vaak hoger dan het lief hebben van God. Als mensen ons vragen of er een hel is, zijn we bang om een eerlijk antwoord te geven.

De joodse leiders bepalen ook het moraal van de maatschappij. Zij verbannen mensen uit het sociale leven als zij niet denken zoals zij denken. En het werkt, want de ouders van de man die was genezen van zijn blindheid, durven er niet voor uit te komen dat Jezus door God gezonden is.

Het antwoord van deze man is er een die ons moet pakken. De man boeit het niet of Jezus nu een zondaar is of niet, die vraag is niet relevant. Alles wat nu telt is dat hij is genezen van zijn blindheid. Ondanks dat hij niet veel weet, staat deze man sterk in zijn geloof. Hij zoekt het goede dat God in Hem geeft gedaan.

Wij moeten ons niet een maatpak van deze wereld laten aanmeten. De sociale druk moet ons niet raken in ons leven. Durf kritisch te kijken naar je motieven in het leven. Waarom doe je dingen, omdat de wereld om je heen het van je vraagt of omdat je Jezus lief hebt? Dat is de vraag die je moet stellen. Jezus moet je motivatie, Zijn liefde in jouw leven moet bepalen hoe je nu leeft.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.