Monthly Archives: March 2012

Vechten tegen God

Johannes 8 40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. 41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vechten tegen God

Een kind van de Vader

Johannes 8 37 Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. 38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Een kind van de Vader

Jezus maakt vrij

Johannes 8 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus maakt vrij

De waarheid maakt vrij

Johannes 8 30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De waarheid maakt vrij

De Vader laat ons niet alleen

Johannes 8 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld. 27 Zij begrepen niet dat Hij tegen hen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 43 Johannes | Comments Off on De Vader laat ons niet alleen

Hemels leven

Johannes 8 22 De Joden nu zeiden: Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt u niet komen? 23 En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 47 2 Korinthe | Comments Off on Hemels leven

Er is een weg naar de hel

Johannes 8 19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen. 20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Er is een weg naar de hel

Niet oordelen

Johannes 8 15 U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. 16 En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft. 17 En er staat ook … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Niet oordelen

Thema: De waarheid

Johannes 8 12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 13 De Farizeeën dan zeiden … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Thema: De waarheid

Ga heen en zondig niet meer

Johannes 8 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Ga heen en zondig niet meer