De Goede Herder

Johannes 10

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. (Johannes 10:11-15)

Dit gedeelte moet heel veel met ons geloof doen. Dit is de kern van het vertrouwen voor een christen. Zonder dit is ons christelijk leven zinloos, dan kunnen we net zo goed joods zijn.

Als wij Jezus volgen dan moet deze tekst de kern zijn van ons leven. Ons vertrouwen moet in deze Herder zijn. De goede Herder. Wij moeten er op vertrouwen dat Jezus een GOEDE Herder is die ons wil leiden. Hij is goed in Zijn leiding, Hij is goed in Zijn intenties voor ons. Hij heeft het beste met ons voor.

En de enige manier om ons vertrouwen in deze Goede Herder te laten zien is door Hem werkelijk te volgen. Alleen dan kunnen we Hem laten zien dat we werkelijk weten dat Hij goed voor ons is. In ons leven moet we werkelijk Jezus volgen als een schaap die zijn Herder volgt.

En dit is niet zo simpel als men vaak doet voorkomen. Jezus volgen is heel serieus, het is werkelijk Hem toelaten in ons leven en bepalen hoe wij leven. Als wij werkelijk willen erkennen dat Jezus een Goede Herder is dan beginnen wij als een volgzaam schaap te luisteren naar Zijn woorden.

Jezus is de Goede Herder, en in ons geloof (vertrouwen) is het essentieel om dat werkelijkheid te laten worden in ons dagelijks leven. Jezus is werkelijk Goed voor ons en daar moeten we op vertrouwen. Dat mag anders zijn dan de wereld ons wil doen geloven, maar als we werkelijk Jezus vertrouwen dan zullen we zien dat we in grazige weiden terecht komen veilig bij Jezus.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.