God geneest

Johannes 9

17 Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. 18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. 19 En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20 Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, 21 maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken. (Johannes 9:17-21)

Volgens de man die blind was is Jezus in ieder geval een man gezonden door God. De man geeft Jezus de titel: Profeet. En dat is een belangrijke uitspraak, omdat hij daarmee erkent dat God achter zijn genezing zit. Dit is geloof, dit is vertrouwen op de goedheid van de Vader.

De joodse leiders willen er alles aan doen om dit hele verhaal te ontdoen van zijn kracht. Ze willen voorkomen dat God achter deze genezing zit. Dit klinkt extreem maar doen wij dat ook niet? Hebben wij God ook niet uit onze kerken verdreven door onze eigen diensten te bepalen.

De joodse leiders proberen eerst te ontkennen dat deze man echt blind was. Hij moet het hele verhaal hebben verzonnen, maar zijn ouders kunnen het alleen maar bevestigen. Maar de ouders gaan niet zover als de zoon dat ze erkennen dat God achter zijn genezing zit. Ze zijn bang voor de leiders en schuilen zich achter onwetendheid.

Allemaal voorbeelden van hoe wij God buitenspel zetten in ons leven. We zoeken alleen de eer van God in dat stukje religie dat wij goed vinden. Maar als het buiten onze belevingswereld valt dan moeten er wel hele sterke bewijzen zijn om het aan te nemen. En dat is jammer. Volgens mij kunnen we dit voorkomen door te zoeken naar het hart van God in ons leven.

De man kan niets anders bedenken dan dat God hem genezen heeft. Wie anders zou zo goed zijn en hem weer ziende maken. Waarschijnlijk kent deze man God beter dan de joodse leiders. Hij mag dan nooit de boeken gelezen hebben, maar een ding weet hij wel, genezing komt van God. Geloof is simpel, God is goed.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.