De deur

Johannes 10

6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Johannes 10:6-10)

De eerste vijf verzen van dit hoofdstuk vertellen een ander beeld dan deze verzen. En dat moeten we zeker niet door elkaar halen. In de eerste vijf verzen vergelijkt Jezus Zich met de echte herder van de schapen. Alleen de echte herder heeft het beste met zijn schapen voor en dat is hetzelfde hart dat Jezus ook heeft. Maar in dit beeld laat Jezus zien dat Hij de deur is naar het leven met God.

Dat Jezus de deur is heeft niets te maken met de deur van de eerste vijf verzen. Jezus is een keuze die de schapen van God moeten kiezen. De schapen zijn de mensen die willen vertrouwen op de God van Abraham, zij willen niet luisteren naar de leugens van de dieven. Zij vertrouwen op God dat hun leven zal worden geleidt voor hun bestwil en keren zich af van de dieven die hun het leven wil afpakken.

Deze schapen kiezen voor de juiste weg, de weg die God hen gegeven heeft. Jezus openbaart Zichzelf hier als de weg of als de deur. Er is maar een deur in een schaapskooi er is maar een leidraad in ons leven die ons veilig door ons leven loodst. En dat is zo belangrijk voor de schapen.

Als schapen kunnen we niet een spelletje spelen en soms of de muur proberen te klimmen. We kunnen geen spelletje spelen door achter de dieven en moordenaars aan te wandelen. Want dat leidt allemaal tot onze vernietiging. We moeten serieus zijn en Jezus echt als de deur in ons leven beschouwen. Hij moet de leidraad voor alles in ons leven zijn, alleen dan hebben we werkelijk het leven.

Ik weet dat er menig christen is die niet echt God zoekt en de stem van de herder niet hoort. Ze volgen de leugen die uit is op hun vernietiging. Ze zoeken niet de deur waardoor ze in kunnen gaan en uit kunnen gaan onder het veilige oog van Jezus. Wees eerlijk en zoek de deur, zoek de weg van het leven in Jezus. Eerlijk zoeken en je zult vinden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.