Monthly Archives: May 2012

God heeft geen geheimen

Johannes 11 41 Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on God heeft geen geheimen

Innerlijk bewogen

Johannes 11 38 Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot, en er was een steen op gelegd. 39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Innerlijk bewogen

Huilen

Johannes 11 33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. 34 En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Huilen

Medelijden of hoop

Johannes 11 28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. 29 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Medelijden of hoop

Opstanding en het Leven

Johannes 11 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Opstanding en het Leven

Mate van geloof

Johannes 11 20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, 22 maar … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Mate van geloof

Een andere realiteit

Johannes 11 15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan. 16 Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on Een andere realiteit

Hemels perspectief

Johannes 11 11 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. 12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 51 Kollosenzen | Comments Off on Hemels perspectief

Motivatie

Johannes 11 5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. 6 Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was. 7 Daarna zei Hij tegen de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Motivatie

Zijn Heerlijkheid openbaren.

Johannes 11 1 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. 2 (Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zijn Heerlijkheid openbaren.