Door de duivel gebruikt

Johannes 10

6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Johannes 10:6-10)

Ik weet niet hoe ik me zou voelen als ik uitgemaakt zou worden voor dief die met grof geweld alles kapot wil maken dat op mijn weg komt, maar dat zijn wel de woorden van Jezus naar de joodse leiders. Ook al worden deze woorden van Jezus vaak in verband gebruikt met de duivel, Jezus had het hier echt tegen de joodse leiders.

Jezus gebruikt beeld na beeld om de joodse leiders te laten zien dat ze niet echt God dienen maar zichzelf of het kwaad. Maar keer op keer dringt het maar niet door bij deze mannen dat ze echt op het verkeerde pad leven. En de analyse van Jezus over hun handelen is dat ze meer vernietigend werken dan dat ze werkelijk geestelijk leven geven.

Wat is belangrijker in ons leven, onze theologie of de schapen van Zijn kudde? Houden wij kostte wat het kost vast aan lege theorieën die geen basis hebben in de liefde van God? Want dat zijn de motivaties die mensen kapot maakt en die de duivel gebruikt om levens te  vernietigen.

Ook al spreekt Jezus hier niet direct over de duivel, de joodse leiders worden wel door hem gebruikt om zijn plan uit te voeren. Want wat Jezus zegt over de joodse leiders is net zoveel waar over de duivel. Hij wil de schapen van God kapot maken, verloren laten gaan. Maar gebruikt hij daarvoor ook ons?

En dat is een hele belangrijke vraag voor leiders in de kerk. Gaat het ons om de schapen, dat zij groeien in hun verlangen naar de herder, of gaat het ons om kerkelijke bureaucratie? Worden wij gebruikt door de duivel om mensen kapot te maken of leeft Jezus door ons om mensen dichtbij de Vader te brengen?

Zo hard is de waarheid en zo moeten wij er ook naar kijken. Jezus gaf zijn leven voor de schapen zodat zij kunnen groeien in het geestelijke leven. Zo moeten de leiders van de kerk hun leven geven zodat de schapen mogen groeien in hun geestelijk leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.