Zijn stem

Johannes 10

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen (Johannes 10:1-5)

Nadat de joodse leiders Jezus nog steeds niet hebben geaccepteerd als iemand die door God gezonden is, gaat Jezus een hele belangrijke les geven. Deze les is voor de gewone christen en voor geestelijke leiders. Voor de gewone christen is deze les belangrijk omdat we Jezus leren kennen als onze leider of herder. Voor de geestelijke leiders van vandaag de dag is het belangrijk omdat het de juiste manier van leiding geven laat zien.

Jezus wil ons leven leiden en dat wil Hij doen als een goede herder. De grote koning David heeft dat begrepen en beschrijft dat in psalm 23. Jezus is onze herder, die Zich bekommert om ons welzijn. Jezus is de herder van Zijn schapen, de schapen die Hem willen volgen. Jezus hoeft niet op slinkse wijze aan volgelingen te komen, Hij komt gewoon via de poort naar binnen en Zijn schapen zullen Zijn stem herkennen en Hem volgen. wij zijn Zijn rechtmatige schapen.

Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Er is maar een herder en dat is Hij wie de schapen vrijwillig volgen omdat ze Zijn stem herkennen als de stem die hen leidt naar het goede. Elk ander probeert zichzelf als leider te forceren en wil de schapen leiden voor eigen gewin.

Jezus heeft geen enkele dubbele agenda, Hij is door God gestuurd en roept de schapen die Hem willen volgen. Dit is de Jezus die ik wil volgen, Zijn schaap wil ik zijn. Zijn stem mag ik kennen in mijn leven omdat Hij om mij geeft. Dit is een leider, Hij gaat ons voor naar grazige weiden.

Wij als schapen moeten leren luisteren naar die stem. Laten we nu niet meer luisteren naar de wereld om ons heen maar luisteren naar die ene liefdevolle stem die er voor ons is om ons te helpen. Als we verlangen naar die ene stem dan zullen we die horen. Dan zullen we wegrennen van elke andere stem die niet om ons geeft. Volg mij, zegt Jezus.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.