Ga heen en zondig niet meer

Johannes 8

9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer. (Johannes 8:9-11)

Het woord ‘veroordeel’ dat Jezus hier gebruikt is een sterk woord en heeft te maken met het stenigen van deze vrouw. Zoals een rechter een verdachte niet veroordeelt tot een bepaalde straf, zo veroordeelt Jezus deze vrouw ook niet tot een straf. Maar dat wil op geen enkele wijze ons vertellen dat de zonde die deze vrouw is begaan wordt gedoogd door Jezus.

Jezus veroordeelt de zonde op Zijn manier door de vrouw te vertellen dat ze haar leven moet veranderen. Er zijn andere ontmoetingen met mensen die hun geloof in Jezus lieten zien waarbij Jezus hen vergaf, Jezus doet dat hier niet. Deze vrouw kwam niet naar Jezus in geloof, zij werd met geweld voor Jezus geworpen. Alles wat Jezus voor deze vrouw kan doen is haar er op wijzen dat ze haar leven moet veranderen.

Wat Jezus hier gedaan heeft is de geestelijke leiders en de vrouw op een niveau te brengen. Jezus behandelt iedereen gelijk. Want ook de religieuze leiders krijgen te horen dat ze hun leven moeten veranderen. Iedereen verlaat Jezus met dezelfde overtuiging, dat er wel iets is dat niet goed is. Jezus heeft evenveel genade voor de leiders als voor de vrouw.

Het verschil is alleen thuis zichtbaar, wat gaat men doen met deze overtuiging. Gaat men heen met het verlangen om te stoppen met de zonden waar men mee bezig is? Want dit is het verlangen van Jezus. Jezus kwam de wil van de Vader doen, en dat is ook wat Hij van ons vraagt.

Een ding is mij duidelijk, dat Jezus van ons vraagt dat wij zonder zonden zijn. Soms kunnen we zo mooi vers 9 aanhalen. Daarin druipen de mensen af, omdat ze zich realiseren dat ze geen haar beter zijn dan deze vrouw. Maar waarom kunnen wij ons nog steeds zo identificeren met deze mensen die van oud tot jong zich realiseren dat ze zelf nog een hoop te veranderen hebben?

Het is niet dat ik hoop dat wij wel het recht hebben om anderen te veroordelen, maar ik hoop op een generatie die net als Jezus de wil van de Vader doet. Een generatie die echt luistert naar Jezus en niet meer zondigt.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.