Jezus maakt vrij

Johannes 8

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. 36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:33-36)

Niemand wordt geboren als christen, niemand. Misschien in naam, maar niet in het hart. De joden stonden op hun religieuze recht omdat ze uit het geslacht van Abraham komen. Zij zijn nergens slaaf van, vinden ze, daarom zien ze ook geen enkele reden om ergens van bevrijd te worden. En dat is een groot probleem, als men niet ziet dat men problemen heeft zal men er nooit aan werken om het op te lossen.

Maar Jezus definieert de term ‘kinderen van God’ op een nieuwe wijze. De werkelijke kinderen van God zijn zij die bevrijd zijn van de leugen van de zonde. Als men zonde doet dan is men daar een slaaf van, men heeft geen eigen rechten. Misschien lijkt het er op dat degene die plezier hebben in hun zonde helemaal geen slaaf zijn, maar het slaaf zijn komt naar boven op het moment dat men de daden probeert te laten.

En dit is de reden dat de waarheid vrij maakt. De waarheid openbaart de leugen waarin wij zijn vast komen te zitten. De waarheid laat ons zien dat we een probleem hebben waar we van verlost moeten en kunnen worden. Op het moment dat we Jezus volgen voor ons leven beginnen we te zien waar we ons leven moeten veranderen. Hij leidt ons op het pad waar de Vader wil dat wij wandelen.

Als wij denken dat we echte kinderen van God zijn, dan moeten we ons afvragen of de waarheid ons heeft vrijgemaakt. Zijn wij Christen omdat we zo geboren zijn, of dat het gewoon logisch was? De enige juiste manier om Christen te zijn is bevrijdt te worden van de leugen en Jezus te volgen op Zijn weg naar de Vader.

Iemand die slaafs die leven leeft volgens de laatste leugens, zal nooit een kind kunnen zijn van de Vader. Zijn kunnen permanent leven met God. Alleen als we verlost zijn door de Eerst geboren Zoon van de Vader, dan kunnen we leven als echte kinderen. Is dit de Jezus die jij kent?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.